Hỗ trợ trực tuyến

tel:0936215955

tel:0936215955

Gạch Thông Gió Màu Xám

mỗi trang
VN 01 XÁM

VN 01 XÁM

- Kích thước: 190*190*65mm
- Khối lượng: 3-3.2 kg/viên
- Số lượng: 25 viên/m2

VN 02 XÁM

VN 02 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm

-Khối lượng: 3-3.2 kg/viên

-Số lượng: 25 viên/m2

VN 03 XÁM

VN 03 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm
-Khối lượng: 3,4kg/viên
-Số lượng: 25 viên/m2

VN 05 XÁM

VN 05 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm
-Khối lượng: 3,4kg/viên
-Số lượng: 25 viên/m2

VN 06 XÁM

VN 06 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm
-Khối lượng: 3,4kg/viên
-Số lượng: 25 viên/m2

VN 08 XÁM

VN 08 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm
-Khối lượng: 3,4kg/viên
-Số lượng: 25 viên/m2

VN 10 XÁM

VN 10 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm
-Khối lượng: 3,4kg/viên
-Số lượng: 25 viên/m2

VN 11 XÁM

VN 11 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm
-Khối lượng: 3,4kg/viên
-Số lượng: 25 viên/m2

VN 12 XÁM

VN 12 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm
-Khối lượng: 3,4kg/viên
-Số lượng: 25 viên/m2

VN 13 XÁM

VN 13 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm -Khối lượng: 3,4kg/viên -Số lượng: 25 viên/m2

VN 16 XÁM

VN 16 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm -Khối lượng: 3-3.2 kg/viên -Số lượng: 25 viên/m2

VN 15 XÁM

VN 15 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm -Khối lượng: 3,4kg/viên -Số lượng: 25 viên/m2

VN 17 XÁM

VN 17 XÁM

-Kích thước: 190*190*65mm -Khối lượng: 3,4kg/viên -Số lượng: 25 viên/m2

Top

   (0)